Privacyverklaring

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Online marketingbureau ‘met brigitte’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Online marketingbureau ‘met brigitte’ analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Online marketingbureau ‘met brigitte’ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies en overige technieken zoals JavaScript en Tracking pixels. Wij willen uw privacy waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website verbeteren, daarom vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder geven wij informatie over het gebruik van deze technieken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website bezoekt.

Wat zijn de overige technieken?

JavaScript en tracking pixels zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen.

Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites. Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • Het surfen op onze website leuker en makkelijker voor u wordt;
 • We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • We kunnen herkennen welk apparaat (mobiel, tablet of desktop) u gebruikt als u bij ons op bezoek bent.

Cookies van derden

Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst en maken wij gebruik van cookies van derden. Dit gebeurt altijd volledig anoniem. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, pas dan uw browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw instellingen ook dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. U kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wij willen u erop attenderen dat als u geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt voor u. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat u bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via brigitte@resultaatmetsocialmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie

Persoonsgegevens die wij verwerken

Online marketingbureau ‘met brigitte’ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Geautomatiseerde besluitvorming

Online marketingbureau ‘met brigitte’ neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Online marketingbureau ‘met brigitte’ gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google analytics voor het bijhouden van de website bezoekstatistieken.
 • Mailchimp voor het beheren en versturen van de nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Online marketingbureau ‘met brigitte’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Online marketingbureau ‘met brigitte’ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Online marketingbureau ‘met brigitte’ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar brigitte@resultaatmetsocialmedia.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Online marketingbureau ‘met brigitte’ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Online marketingbureau ‘met brigitte’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via brigitte@resultaatmetsocialmedia.nl

Online marketingbureau ‘met brigitte’ Werkadres is Binckhorstlaan 36| BINK36 M216 | 2516 BE Den Haag en postadres: Tulpentuin 327| 2272 EH VOORBURG.